วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

การรับรู้และการตอบสนอง


ขณะที่อากาศภายนอกร้อนจัด ร่างกายจะขับเหงื่อออกมาก
แต่เมื่อเข้าไปในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศจะรู้สึกเย็นสบายและมีเหงื่อออกน้อยลง แสดงว่าร่างกายมีระบบที่รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดการรับรู้ไปยังหน่วยแปลความรู้สึก พร้อมทั้งออกคำสั่งให้หน่วยปฎิบัติงานทำงาน

โดยปกติการตอบสนองของสัตว์จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทจะควบคุมการตอบสนองที่ เกิดขึ้นและสิ้นสุดเร็ว เช่นการหดตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการ เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ระบบต่อมไร้ท่อจะควบคุมการ ตอบสนองที่เกิดช้ากว่า แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลต่อเนื่องเป็นเวลานาน
เช่น การเจริญของเซลล์ไข่ในรังไข่ อย่างไรก้ตามแม้ทั้ง 2 ระบบ จะทำงาน แตกต่างกันแต่ทำงานสัมพันธ์ จึงเรียกว่า ระบบประสานงาน (coordinating system)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น